Home

Ferdinand Fahner

... is eigenaar van FF advies, adviesbureau voor ecologie en waterbeheer.

 

Ferdinand Fahner adviseert zowel zelfstandig – FF advies – als in netwerkverband met ander adviseurs – Coöperatie Landschapsplanning U.A. (www.landschapsplanning.nl) – bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het uitvoeren van een quickscan flora en fauna, het verzorgen van een ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet of een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet – voor dergelijke werkzaamheden ben ik u graag van dienst. Ook het aanvragen van een Omgevingsvergunning (aanlegvergunning, kapvergunning e.d.) behoort tot mijn dienstenpakket. Daarnaast heb ik veel ervaring met projecten op het gebied van waterbeheer, zodat ik tevens in staat ben een waterparagraaf op te stellen ten behoeve van bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging. Voor specialistisch onderzoek en advies op het gebied van ecologie en hydrologie maak ik gebruik van andere zelfstandig werkende adviseurs binnen mijn professionele netwerk.

Lid Netwerk Groene Bureaus

2015 Copyright Ferdinand Fahner © All Rights Reserved | Design by: #YOW