1992-2000

PROJECTEN

 

 

1992-2000:

 • Herstel vennengebied Bergerheide
 • Ecologisch onderzoek Geleendal (Heerlen)
 • Milieu-effectrapport Recreatieproject Graskuilen/De Schatberg. Hoofdrapport
 • Milieu-effectrapport Recreatieproject Graskuilen/De Schatberg. Geohydrologisch onderzoek
 • ROM-Mergelland, Thema aanpak Geuldalproblematiek
 • Evaluatie en monitoring dassen Asselt - Nr. 1 1993/1994
 • Tussengebied Gronsveld-Heugem. Ecologisch onderzoek en inrichtingsplan
 • Bestemmingsplan Amby (Maastricht) 1993; dassenonderzoek
 • Schrevenhofsbroekje (St. Joost). Ecohydrologisch onderzoek
 • Dassenonderzoek De Banen (Ottersum)
 • Onderzoek ontsnippering Rijksweg 79
 • Ontwerp-gebiedsvisie Noordelijke Maasvallei
 • Evaluatie en monitoring dassen Asselt - Nr. 2 1994/1995
 • Project Zandmaas, deelproject Julianakanaal/sluizen. Deelstudie ecologie en landschap
 • Onderzoek Ontsnippering Rijksweg A67
 • MER (ontgronding) Beekerheide
 • Kweldrukvergroting Schrevenhofsbroekje. Geohydrologische modelstudie
 • Evaluatie en monitoring dassen Asselt - Nr. 3 1995/1996
 • Herstelproject Turfkoelen, ecologisch en hydrologisch onderzoek
 • Inventarisatie wegbermen Meerssen
 • Evaluatie en monitoring dassen Asselt - Nr. 4 1996/1997
 • Maasdal Well-Bergen. Hydrodynamische modelstudie betreffende het aanleggen van een nevengeul
 • Herinrichtingsvisie bovenloop Roode Beek. Deelrapport neerslag-afvoerstudie
 • Evaluatie en monitoring dassen Asselt - Nr. 5 1997/1998
 • Quick scan onderzoek dassen Dielsbosje
 • Maasdal Well-Bergen. Fasering model E
 • Monitoring Spickerhoven II. Deel 1: 1997
 • Natuurcompensatieplan uitbreiding bedrijventerrein Eldim
 • Monitoringsprogramma Baggerbestek 2. Inventarisatie fauna T0
 • Eiland in de Maas. Beheersvisie
 • Wijziging kwelstromen door ontgrinding Merum-Roermond
 • Natuurcompensatie Eldim, Lomm - inrichtingsplan
 • Actuele en potentiele dassenburchten in spoordijken in Noord-Brabant en Limburg;
 • Trade Port Noord - Ecologische waardering model TWINS
 • Evaluatie en monitoring dassen Asselt - Nr. 6 1998/1999
 • Fauna-onderzoek Tracenota/MER A52/N280-Oost
 • Dassenburcht spoordijk Roermond. Toelichting bij vergunningsaanvraag voor overzetten van dassen

 

 

 

2015 Copyright Ferdinand Fahner © All Rights Reserved | Design by: #YOW