2001-2005

PROJECTEN

 

 

2001-2005:

 • Regenwaterbeheer Geleendal
 • Inrichtingsplan Groote Molenbeek Sevenum
 • Fauna-onderzoek deel 2, Tracénota/MER A52/N280-oost
 • Natuurcompensatieplan bergbezinkbassin Leeuwen
 • Dassenonderzoek Overhage (Cuijk)
 • Onderzoek natuurwaarden Heiligerweg Margraten
 • Fauna-onderzoek omleiding Haelen
 • Orienterend natuuronderzoek Nieuw-Bergen (Siebengewaldseweg)
 • Monitoring dassen in spoordijken - verslag monitoring 2000-2001
 • Monitoring dassen in spoordijken - verslag monitoring 2001
 • Natuurtoets Hoogveld (Heerlen)
 • Dassenonderzoek Rijksweg 73-Zuid. Bait Marking Study
 • Ecologisch onderzoek Spickerhoven II (Roermond-oost)
 • Natuurtoets Rijksweg 73-Zuid; gemeenten Roermond en Swalmen
 • Onderzoek natuurwaarden EPZ-terrein in de Gemeente Maasbracht
 • Fauna-onderzoek N280/N293
 • Onderzoek natuurwaarden B.P. "Het Nieuwe Wanssum"
 • Monitoring Spickerhoven II. Deel 2: 2000
 • Verplaatsing dassen spoordijk Roermond. Voortgangsrapportage
 • Natuurtoets Wijnbeekdal Neer
 • Quickscan natuur golfbaan Wittem
 • Kernuitbreiding Einighausen - een rood accent in het groen!
 • Inrichtingsplan Roode Beek Meinweg
 • Ecologisch veldonderzoek POL-bedrijventerreinen Zuid-Limburg
 • Ecologisch veldonderzoek POL-bedrijventerrein Sint Joost
 • Dassenonderzoek Roermond-Oost
 • Inventarisatie natuurwaarden brugverhoging Echt
 • Reconstructie Camping Bakkum e/o - Planonderbouwing
 • Monitoring Spickerhoven II. Deel 3: 2003
 • Masterplan stedelijk beekdal Maasnielderbeek
 • Monitoring dassen in spoordijken - verslag monitoring 2002
 • Monitoring dassen in spoordijken - verslag monitoring 2003
 • Ecologisch veldonderzoek Lanakerveld 2003
 • Ecologisch veldonderzoek bestemmingsplan Uterweg te Heerlen
 • Monitoringsonderzoek A73-Zuid Nulmeting Gem. Swalmen
 • Ecologisch veldonderzoek t.b.v. aanleg WML-Transportleiding Californië-Groote
 • Natuurwaardenonderzoek Mill-Noord
 • Verplaatsingsplan dassenburcht Paalgraven
 • Uitzetlocatie Vorstengrafdonk Biotoopherstelmaatregelen voor de das (Oss)
 • Natuurwaardenonderzoek Oude Meerdijk (Emmen)
 • Natuurwaardenonderzoek Zandweg (Heerlen)
 • Havenweg Echt - projectplan
 • Terreinuitbreiding maatregelen voor de das en inrichtingsplan Break Out (Swalmen)
 • Natuurwaardenonderzoek Klokkenslag (Emmen)
 • Ecologisch onderzoek Bemmel
 • Het Diekman; quick scan natuurwaarden concept
 • Onderzoek natuurwaarden Het Diekman (fase 1)
 • Dassen Paalgraven - monitoring 2003
 • Monitoring dassen in spoordijken - verslag monitoring 2004
 • Monitoringsverslag burchten A73zuid zomer/herfst 2004
 • Ecologisch veldonderzoek Trade Port Noord (Venlo)
 • Inventarisatie natuurwaarden brugverhoging Echt
 • Maastricht Aachen Airport Village. Projectplan
 • Ecologisch onderzoek motorsportterrein Berghem
 • Quickscan natuurwaarden perceel Aldi (Roermond-oost)
 • Natuurwaardenonderzoek Maasziekenhuis Boxmeer
 • Visie Herinrichting Groote Molenbeek, traject Meerlo-Wanssum en Boddebroek
 • Natuurwaardenonderzoek perceel Kerstraat-Nunhem
 • Natuurwaardenonderzoek Achtzaligheden/Erfprinsbastion (Maastricht)
 • Ecologisch veldonderzoek N293-Zuid, 2004
 • Ecologisch veldonderzoek N293-Noord, 2004
 • Ecologisch veldonderzoek N280, 2004
 • Natuurwaardenonderzoek Wambachgroeve (Tegelen)
 • Natuurwaardenonderzoek bestemminsplangebied De Brem (Gennep)
 • Natuurwaardenonderzoek Recreatieplas Venlo
 • Ecologisch onderzoek bouwterrein Sparrenlaene Boxtel
 • Natuurwaardenonderzoek Aireydorp (Emmen)
 • Natuurwaardenonderzoek Waanderveld (Emmen)
 • Natuurcompensatieplan voor het bedrijvenpark MAA-oost
 • Dassen Paalgraven - monitoring 2004
 • Natuurwaardenonderzoek De Voort, Landgraaf
 • Natuurcompensatieplan voor het bedrijvenpark MAA-oost
 • Fauna-effectonderzoek bedrijvenpark MAA-Oost (Ulestraten)
 • Herinrichting Roode Beek Brunssum. Flora- en faunaonderzoek
 • Herinrichting Roode Beek Brunssum-Schinveld. Onderzoek hydrologie Breukberg
 • Bestemmingsplangebied 'De Brem' - Projectplan
 • Inrichtings- en beheersplan compensatiepercelen Roermond
 • Ecologisch onderzoek Retailpark Roermond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Copyright Ferdinand Fahner © All Rights Reserved | Design by: #YOW