2006-2010

PROJECTEN

 

 

2006-2010:

 • Dassen Paalgraven - monitoring 2005
 • Hydrologisch onderzoek visvijver Siebengewald
 • Ecologisch onderzoek Reclamezuilen Roermond
 • Ecologisch onderzoek uitbreidingsgebied Baars recycling
 • Flora- en faunaonderzoek Peelvenen - Middengebied
 • Peelvenen - Middengebied. Onderzoek Natuurbeschermingswet
 • Uitbreiding Recreatiecentrum De Lucht - Flora- en faunaonderzoek
 • Ecologisch onderzoek motorsportterrein Berghem
 • Flora- en faunaonderzoek Peelvenen - Middengebied, project Halte
 • Onderzoek NbWet Peelvenen - Middengebied. Project Halte
 • Flora- en faunaonderzoek Peelvenen - Middengebied, project Kade/Jaagpad
 • Onderzoek NbWet Peelvenen - Middengebied. Project Kade/Jaagpad
 • Flora- en faunaonderzoek Peelvenen - Middengebied, project Koolweg
 • Onderzoek NbWet Peelvenen - Middengebied. Project Koolweg
 • Verslag monitoring spoordijken 2007
 • Natuurcompensatie in de gemeente Meerssen. Mitigerende maatregelen i.v.m. hangar
 • Studie OPD - Natuurontwikkelingsplan Demer tussen Diest en Testelt
 • Bestemmingsplangebied 'De Brem' - Natuurcompensatieplan
 • Nieuwbouwproject Oude Weg, Elst - projectplan
 • Reconstructie Schaarbroekerweg - Natuurcompensatieplan
 • Drie woningbouwlocaties gem. Valkenburg - Quickscan ecologie
 • Plangebied Donckere Nack/Douvesbeemd, Roermond - Winter- en voorjaarsinventarisatie fauna
 • Natuurwaardenonderzoek en habitattoets Kempenweg 90 te Weert
 • Ecologisch vooronderzoek Volkel
 • Ecologisch vooronderzoek Springterrein Schaijk
 • Ecologisch vooronderzoek Lunettenkazerne Vught
 • Ecologisch vooronderzoek Vlb Gilze-Rijen
 • Ecologisch vooronderzoek MC Rucphen
 • Habitattoets Pilot Nieuw Limburgs Peil
 • Herinrichting steenfabriek Plasserwaard - Ecologisch onderzoek
 • Ecologisch vooronderzoek Oirschotse heide
 • Herinrichting groenzone Schaarbroekerweg/Wirosingel - Inrichtings- en beplantingsplan
 • Kraaijenbergse Plassen, fase 5. Overzicht van bijlagen bij aanvraagformulier ontgrondingsvergunning
 • Notitie hydrologie Kraaijenbergse Plassen Fase 5
 • Notitie hydrologie Dommelsvoort
 • Actualisatie Ecologisch onderzoek bouwterrein Sparrenlaene
 • Hydrologie uitbreiding visvijver Siebengewald 2008
 • Blusvijvers Vliegbasis Woensdrecht - Ecologisch vooronderzoek
 • Opschonen vijvers Vlb Woensdrecht - Ecologisch vooronderzoek
 • Aanleg opslagdepot Vlb Woensdrecht - Ecologisch vooronderzoek
 • Blusvijvers Vliegbasis Woensdrecht - Vergunningstoets
 • Legering Vliegbasis Woensdrecht - Ecologisch vooronderzoek
 • Herinrichting LCW-gebied op Vliegbasis Woensdrecht - Habitattoets
 • Aanpassen POL-complex Woensdrecht - Ecologisch vooronderzoek
 • OT Oirschotse heide - Bergingskuil op achtergebied RVS kazerne. Aanvullend ecologisch onderzoek
 • Bergingskuil Zeelsterheide, Oirschot - Vergunningstoets
 • Integrale herverkaveling Beek - Toelichting landschapsplan, recreatieve routes en dassenplan
 • Natuurtoets reconstructie A2, Kelpen-Wessem - Ecologisch vooronderzoek
 • Natuurtoets reconstructie A2, Kelpen-Wessem - Ecologisch veldonderzoek
 • Ontheffing spoorlijn Maastricht-Lanaken. Gevolgen van aanwezigheid dassenburcht
 • Dassenburcht spoorlijn Maastricht-Lanaken. Voorstel monitoring
 • Dassenmonitoring spoordijken 2008
 • Dassenburcht spoorlijn Maastricht-Lanaken. Verslag monitoring voorjaar-zomer 2008
 • Dassenburcht in spoordijk bij Zuivering Roermond. Aanpak verplaatsing dassen (planning en ecologisch werkprotocol)
 • Dassenburchten spoorlijn Maastricht-Lanaken. Voorstel voor aanpak opschonen talud
 • Dassenburcht spoordijk Hapse Weg, gem. Cuijk. Toelichting bij kapmelding
 • MER Oosterweilanden. Deelrapport Geohydrologie
 • Buitenring Parkstad Limburg - Ecologisch veldonderzoek 2008-2009. Eerste voortgangsrapportage
 • Buitenring Parkstad Limburg - Ecologisch veldonderzoek 2008. Rapport 1
 • Buitenring Parkstad Limburg - Ecologisch veldonderzoek 2008. Rapport 2
 • Herontwikkeling Nautisch Kwartier Roermond - Ecologisch veldonderzoek
 • OGOR-meetnet Limburg 2003-2015 - Ontwerp 4e tranche, Natura 2000-gebieden
 • Aanleg ondergrondse retentievoorzieningen; ecologische aspecten (MAA)
 • Ambyerveld - Actualisatie natuurwaardenonderzoek
 • Amby Noord-oost - Actualisatie natuurwaardenonderzoek
 • Sionsweg, Limmel - Quicksan natuurwaardenonderzoek
 • Sanering schietterrein St. Pietersberg - Ecologisch vooronderzoek
 • Fort Crèvecoeur - Ecologisch vooronderzoek
 • Quartier Damianus, Roermond - Ecologisch vooronderzoek
 • Vervangen dak gebouw 103 op Vliegbasis Volkel - Ecologisch vooronderzoek
 • Blusvijvers munitieopslag Ritthem - Ecologisch vooronderzoek
 • Milieudepot Gilze-Rijen - Ecologisch vooronderzoek
 • Lunet 1, Vughtse heide - Ecologisch vooronderzoek
 • Blusvijvers Vliegbasis Eindhoven - Vergunningstoets
 • Blusvijvers Kamp Alphen - Vergunningstoets
 • Blusvijvers Vliegbasis Gilze-Rijen - Vergunningstoets
 • Opschonen vijvers Vliegbasis Gilze-Rijen en Kamp Alphen. Verslag van de ecologische begeleiding
 • Tegelarijeveld-oost - Natuurcompensatieplan
 • Vijvers OT De Kamp, Vught - Ecologisch vooronderzoek
 • DPO Best - Ecologisch vooronderzoek
 • Stadsrandzone Roermond-Oost - Natuurcompensatieplan
 • Camping De Oude Barrier - Ecologisch vooronderzoek
 • Sloop Schietbaan Vught - Ecologisch vooronderzoek
 • Bodemsanering Mastbos - Ecologisch vooronderzoek
 • Reconstructie Diepestraat, Arensgenhout - Ecologisch vooronderzoek
 • Slopen MC Beek - Ecologisch vooronderzoek
 • Outdoor Center Roermond - Ecologisch vooronderzoek
 • Leefkuil Scouting St. Vincentius, Brunssum - Ecologisch vooronderzoek
 • Dassenburcht in spoordijk bij Maasbrug Roermond - Onderbouwing voor ontheffingsaanvraag
 • Natuurwaardenonderzoek Achtzaligheden/Erfprinsbastion (actualisatie)
 • Actualisatie natuurwaarden 'De Planeet' Klazienaveen
 • Monitoring dassen Asselt 2008
 • Proefdraaiplaats Vliegbasis Eindhoven - Ecologisch vooronderzoek
 • Ontwikkelingsvisie oeverzone De Riet-Geest
 • Kraaijenbergse Plassen - Projectplan De Riet
 • Kraaijenbergse Plassen, fase 4 - Ecologische aspecten van permanent grinddepot
 • Kraaijenbergse Plassen - Projectplan natuuroever plas 5
 • Kraaijenbergse Plassen - Projectplan Fase 1
 • Aanleg LVL-loods Vlb Woensdrecht - Ecologisch vooronderzoek
 • Funnelbeheer op Vlb Woensdrecht - Ecologisch vooronderzoek
 • Vliegbasis Woensdrecht - Herinrichting LCW-gebied, gebouw 4 - Ecologische onderbouwing
 • Nieuwbouw gezondheidscentrum op RVS kazerne - Ecologisch vooronderzoek
 • Bredeschool Sportparklaan/Mesweg, Hulsberg - Natuurcompensatieplan
 • Natuurwaarden Veerweg Wageningen, februari 2009
 • Dassenburchten spoorlijn Maastricht-Lanaken. Verslag van dichtmaken burcht B
 • Monitoring dassen in spoordijken. Verslag monitoring 2009
 • MER Oosterweilanden - bijlage 5. deelrapport geohydrologie. Aanvulling: Effecten van het afdichten van de plasrand
 • MER Oosterweilanden. Aanvulling betreffende weidevogelonderzoek
 • MER Oosterweilanden. Aanvulling n.a.v. commentaar CMer
 • Buitenring Parkstad Limburg - Quick scan zoekgebieden natuurcompensatie
 • Ecologisch onderzoek 'Aansluiting Nuth-BPL' - bureaustudie
 • Buitenring Parkstad Limburg - Eindrapport ecologisch veldonderzoek
 • Buitenring Parkstad Limburg - Ecologisch veldonderzoek 2008-2009 - Reactie op comm. Arcadis
 • Ecologisch onderzoek 'Aansluiting Nuth-BPL' - tussenrapport zomer 2009
 • Uitbreiding gebouw 269 op Vliegbasis Volkel - Ecologisch vooronderzoek
 • Vrijstellen zichtveld toren op vliegbasis Volkel - Ecologisch vooronderzoek
 • Schietbaan Gilze-Rijen - Ecologisch vooronderzoek
 • Central Track Vliegbasis Gilze Rijen - Ecologisch vooronderzoek
 • Proefdraaiplaats Vliegbasis Eindhoven - Actualisatie ecologisch vooronderzoek
 • Outdoor Centre Roermond. Toelichting op aanvraag kapvergunning
 • Outdoor Centre Roermond. Toelichting op aanvraag kapvergunning deel 2
 • Crossterrein OT Weerterheide - Ecologisch veldonderzoek
 • Onderzoek kwaliteit natuurcompensatie in Limburg en Noord-Brabant. Rapport van bevindingen
 • Woningbouw Doeveshoaf - Ecologisch vooronderzoek
 • Verplaatsingsplan dassenburcht Zuid-Willemsvaart. Commentaar op Inrichtingsplan das van Movares Nederland B.V.
 • Sloop gebouwen Brigade Breda - Ecologisch vooronderzoek
 • Dispersed site Vessem I - Ecologisch vooronderzoek
 • Reconstructie Tussen de Bruggen/Klifsbergweg te Vlodrop. Ecologisch vooronderzoek
 • OWAB/MER A2 Maasbracht-Geleen - Natuurcompensatieplan (zie onder)
 • Spitsstrook A2 Vonderen-Urmond - Natuurwaardencheck
 • OWAB/MER A2 Maasbracht-Geleen. Notitie compensatieberekening
 • Plangebied Oude Meerdijk - Actualisatie natuurwaardenonderzoek
 • Inventarisatie spoorbermen in contractgebied 26 Maastricht
 • Inrichtingsplan EVZ Groote Wetering, deelgebied Vinkel - deelrapport ecologie
 • Verleggen deel Lage Heide. Verslag ecologische begeleiding
 • Reconstructie hoofdbaan Vliegveld Woensdrecht. Verslag van de ecologische begeleiding
 • Stadsrandzone Roermond-Oost. Visie op natuurcompensatie. Meerwerk
 • Kraaijenbergse Plassen, De Riet - Achtergrondrapport ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet
 • Bodemsanering geb.35, Vlb Woensdrecht - Vergunningstoets
 • Herinrichting op Vliegbasis Woensdrecht - Passende beoordeling
 • Dassenburcht spoordijk Hapse Weg. Verslag van opschonen talud
 • Monitoring dassen in spoordijken. Verslag monitoring 2010
 • Beheer bunkers MPA Kamp Alphen - Ecologisch vooronderzoek
 • Inrichtingstekening das Tegelarijeveld
 • Caumerbeek. Ecologisch vooronderzoek
 • Aanleg kunstburcht Wamberg c.a. Verslag van begeleiding en toezicht 2010
 • Sloop gebouwen Brigade Breda - Ecologisch werkprotocol
 • Herinrichting Trip van Zoudtlandtkazerne - Ecologisch vooronderzoek
 • OWAB/MER A2 Maasbracht-Geleen - Natuurtoets/passende beoordeling
 • Bermbeheerplan spoorlijnen contractgebied 026, Maastricht
 • Spitsstrook A2 Vonderen-Urmond - Ecologisch werkprotocol
 • Spitsstrook A2 Vonderen-Urmond - Verslag van de ecologische begeleiding
 • Aanpassen gebouwen MC Driehuis - Ecologisch vooronderzoek
 • Natuurparagraaf bestemmingsplan noordelijke en oostelijke stadsrand, Roermond - Onderdeel dassenleefgebied
 • Regenwaterbuffers Roode Beek te Schinveld. Plan van aanpak voor verplaatsing salamanders
 • Klimpark SnowWorld Landgraaf - Ecologisch vooronderzoek
 • De Rosslag Herten - Actualisatie flora- en faunaonderzoek
 • Nieuw Vredeveld - Quickscan flora en fauna in verband met kapwerkzaamheden
 • Aanvliegverlichting Eindhoven - Quickscan natuurwaardenonderzoek
 • Vleermuisonderzoek Limbricht
 • Bermbeheerplan Maastricht - verkorte versie
 • Bedrijvenpark MAA-Oost. Monitoring natuurwaarden en compensatiemaatregelen
 • Ecologisch onderzoek en natuurcompensatie De Brem - actualisatie 2010
 • Ontwikkeling landgoed Klein Wolfswinkel, gem. Renswoude. Dassenonderzoek najaar 2010
 • Nieuwbouw Rabobank Herten. Ecologische aspecten van de (buiten)verlichting
 • Reclamemast Herten. Notitie naar aanleiding van bezwaar Milieufederatie
 • Natuurwaardenonderzoek Fietspad Oud-Valkenburg
 • Verkenning haalbaarheid van fietspad langs de Geul bij Valkenburg
 • Natuurvijver Daniëlweg Melderslo. Quickscan hydrologisch onderzoek
 • Aanvliegverlichting Eindhoven. Quickscan natuurwaardenonderzoek
 • Werkplan Flora en Fauna A12
 • Werkplan flora en fauna contractgebied Alkmaar
 • Werkplan flora en fauna contractgebied Utrecht
 • Werkplan flora en fauna contractgebied Amsterdam
 • Kraaijenbergse Plassen. Projectplan Fase 1
 • MER Oosterweilanden. Reactie Zienswijzen Ecologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Copyright Ferdinand Fahner © All Rights Reserved | Design by: #YOW