2011

PROJECTEN

 

2011:

 • Dassenmonitoring MobilityPark 2011
 • Vergunningsaanvraag voor boren dassentunnel onder spoor. Toelichting op aanleg raster en onderhoudskosten
 • Quickscan flora en fauna Lockhorstpark Didam
 • Dassenmonitoring Mobility Park 2010
 • Renovatie Burg. Van Heemstrakwartier. Achtergrondrapport natuurwaarden
 • Ecologische begeleiding Avenue2
 • Actualisatie flora- en faunaonderzoek Limmel, Maastricht
 • Natuurcompensatie Tegelarijeveld-oost. Beplantings- en beheerplan lussen N280
 • ReeĆ«nproblematiek A73 Venlo-Roermond
 • Dassenverplaatsingsplan Maascentrale. Advies inzake hekwerk, begroeiing en sloop olietanks
 • Tegelarijeveld-oost, Roermond. Actualisatie Natuurcompensatieplan 2011
 • Monitoring fauna N280-Oost, 2010
 • De Hertenhorst. Aanvraag Nbwet-vergunning. Omschrijving van het project
 • Ontheffingsaanvraag Tegelarijeveld 2011. Aanvulling projectplan
 • Landgoed Tulpenburg. Quick scan flora en fauna
 • De Rosslag, Herten. Flora- en faunaonderzoek 2011
 • Natuurtoets fietspad Valkenburg
 • Ontheffing Abshoven Munstergeleen. Actualisatie flora en fauna
 • Ontheffing Abshoven Munstergeleen. Actualisatie flora en fauna
 • Natuurtoets Sportaccommodatie Wijnandsrade
 • Dassenburcht in gronddepot. Verslag van monitoring en aanpak sanering
 • Spoorzone Broekhin-Noord. Advies inzake flora- en faunawet
 • Monitoring dassen in spoordijken. Verslag monitoring 2011
 • Vliegbasis Woensdrecht, sanering gebouw 35 c.a. Ecologisch werkprotocol
 • Monitoring natuurwaarden en compensatiemaatregelen 2010. Aanvulling
 • Natuurtoets betreffende parkeerplaats Slagboomsweg te Nuth
 • Paardenwei Boukoul. Quickscan flora- en faunaonderzoek
 • Spickerhoven III. Advies inzake flora- en faunawet
 • Ontwikkeling bedrijventerrein Zevenellen. Toelichting vergunningaanvraag ProRail
 • Spickerhoven III. Toelichting inrichtingsplan natuurcompensatie
 • Nieuwbouw zorgcentrum Op den Toren. Verslag mitigerende en compenserende maatregelen
 • Barneveldsestraat 39, Renswoude. Quick scan flora en fauna
 • Maascentrale te Buggenum. Projectplan voor verplaatsing dassenleefgebied
 • Dassenburcht in de spoorberm bij Tegelen. Activiteitenplan voor sanering
 • Activiteitenpark Snowworld. Toelichting op projectomschrijving
 • Woningbouw Asenray-west. Advies over de das in relatie tot flora- en faunawet
 • Reclamemast Merum. Advies over verlichting in relatie tot ecologische effecten
 • Bestemmingsplan Op den Toren. Achtergrondrapport natuurwaarden
 • Ontwikkeling bedrijventerrein Zevenellen. Aanvullende informatie i.v.m. vragen Dienst Regelingen
 • Dentgenbacherbeekvijver. Onderzoek naar behoud (eco)hydrologische eigenschappen
 • Hydrologische compensatie voor vijver Ganzepool
 • Ontwikkeling Buitenplaats Tulpenburg. Waterparagraaf
 • Ontwerp Industrieel toeleveringsbedrijf Westrom. Waterparagraaf
 • Kraaijenbergse Plassen. Projectplan Ubo-noord
 • Kraaijenbergse Plassen. Reactie Zienswijze De Riet
 • Kraaijenbergse Plassen. Ontheffingsaanvraag Fase 1. Aanvullende informatie
 • Kraaijenbergse Plassen. Ontheffing De Riet - Tussentoestand voorjaar 2011
 • Natuurtoets Fietspad Valkenburg. Commentaar op reactie Provincie

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Copyright Ferdinand Fahner Ā© All Rights Reserved | Design by: #YOW