2012

PROJECTEN

 

2012:

 • Bedrijvenpark MAA-oost. Dassenmonitoring 2011
 • Monitoring fauna N280-Oost, 2011
 • Ontwikkeling bedrijventerrein Zevenellen. Aanvullende informatie i.v.m. vraag over 'duurzaamheid'
 • Gunningsadvies inzake aanbesteding voor aanleg tunnel onder spoorlijn Weert-Roermond
 • Woningbouw Asenray-west. Projectplan voor ontheffingsaanvraag
 • Melding aanleg kunstburcht in stroomvoerend winterbed Maas
 • Onderbouwing aanleg kunstburcht in verband met Watervergunning
 • Verplaatsing dassenleefgebied Zevenellen. Beantwoording vragen ivm WABO-vergunning
 • Ontwikkeling Zevenellen - mitigatie en compensatie voor de das. Toelichting bij omgevingsvergunning
 • Realisatie dassenburcht Groeneweg Buggenum. Ruimtelijke onderbouwing
 • Breeschoten, Scherpenzeel. Quickscan flora en fauna
 • Breeschoten, Scherpenzeel. Toelichting inrichtingsplan natuurontwikkeling
 • Uitbreiding Boshotel Vlodrop. Natuurtoets
 • Fietspad Roerdal. Rivierkundige berekeningen (budget voor aanvraag watervergunning)
 • Beknopte beantwoording vragen inzake 'activiteitenplan' tbv ontheffingsaanvraag Ffw
 • Tender verruiming Julianakanaal - natuurwaarden Julianakanaal (schatting)
 • Bedrijfssplitsing Wieksloterweg WZ, Soest. Quick scan flora en fauna
 • Project Moorwijk. Actualisatie flora- en faunaonderzoek 2012
 • Bomenonderzoek Burgemeester van Heemstrakwartier, De Bilt
 • Renovatie Burg. van Heemstrakwartier. Activiteitenplan voor ontheffingsaanvraag Ffw
 • Werkprotocol Burg. van Heemstrakwartier februari 2012. Vleermuiskasten en Gierzwaluwkasten
 • Renovatie Burg. Van Heemstrakwartier. Vervolgonderzoek vogels en vleermuizen 2012
 • Monitoring dassen in spoordijken. Verslag monitoring 2012
 • Beantwoording vragen Dienst Regelingen januari 2012 (schatting)
 • Bedrijvenpark MAA-oost. Dassenmonitoring 2012 (schatting)
 • Projectplan terrein Sportparklaan Hulsberg
 • Natuurwaardenonderzoek Ambyerveld 2012. Inrichtingsplan natuurcompensatie

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Copyright Ferdinand Fahner © All Rights Reserved | Design by: #YOW