2014

PROJECTEN

 

2014:

 • Kraaijenbergse Plassen Fase 5 zuid-oost. Vergroting bestaande natuuroever
 • Beheerplan locatie Roodborn 2014-2023
 • Dassenburcht Vaesrade. Monitoring 2013/2014 (juli-januari)
 • Kwaliteit natuurcompensatie provincie Noord-Brabant (vervolgonderzoek). Deel II Rapport van bevindingen
 • Monitoring dassen in spoordijken. Verslag monitoring 2013
 • Ontwikkeling Zevenellen. Dassenmonitoring 2013
 • Monitoring fauna N280-oost, 2013
 • Beheerplan Groenzones Retailpark c.a. te Roermond
 • Bomeninventarisatie De Rosslag II
 • Ecologisch onderzoek De Rosslag. Actualisatie winter 2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Maatregelen wateroverlast Roer. Quickscan flora en fauna
 • Quickscan flora en fauna. Aanleg parkeervoorziening Bellekeweg 37 te Echt
 • Oolderplas. Quickscan flora en fauna 2013
 • Oolderplas. Projectplan ontgronding depot
 • Dassenmonitoring Bedrijvenpark Maastricht Aachen Airport 2013
 • Beveronderzoek Noorderplas e/o Roermond
 • Plan van aanpak beplanting beverburcht Noorderplas
 • Ecologisch onderzoek De Rosslag - Beveronderzoek, chronologie
 • De Rosslag Herten. Activiteitenplan uitbreiding jachthaven
 • Uitbreiding jachthaven De Rosslag. Aanvulling activiteitenplan
 • Motorcrossterrein Weerterheide. Natuurtoets
 • Motorcrossterrein Weerterheide. Activiteitenplan
 • Ontwikkeling Keulsebaan. Dassenonderzoek
 • Natuurcompensatie perceel Swalmen. Quickscan flora en fauna
 • Aanvraag ontheffing Stadhouderlaan c.a. te Stein. Activiteitenplan
 • Wijziging ontheffing Ffwet Aviation Valley. Activiteitenplan
 • Spoorzone Broekhin Noord - Actualisatie dassenonderzoek
 • Dassenmonitoring Bedrijvenpark Maastricht Aachen Airport 2014
 • Specificatie houtopstand oeverzone De Rosslag
 • Monitoring dassen in spoordijken - Verslag monitoring 2014
 • Inventarisatie houtopstanden van perceel 3 RWS Oost-Nederland
 • Ecologisch rapport inzake sloop gebouw schakelstation Herten
 • Flora- en faunatoets inzake sanering terrein Romeinenstraat - Bovenste Caumer
 • Flora- en faunatoets inzake kavel Pr. Alexanderweg Huis ter Heide
 • Variantenstudie vismigratie en hoogwaterbescherming Volmolen Epen
 • Aanleg geluidsscherm Geulle - werkprotocol ecologie
 • Aanleg geluidsscherm Geulle - monitoring herpetofauna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Copyright Ferdinand Fahner © All Rights Reserved | Design by: #YOW