2016

PROJECTEN

 

 

2016:

 

Ontwikkeling Zevenellen - Dassenmonitoring 2015

Aviation Valley. Bezwaarschrift voorschriften ontheffing FF/75C/2014/0235A van 7 december 2015

Caumerbeek Aambos. Actualisatie ecologisch vooronderzoek

RWZI Terworm. Onderzoek realiteitswaarde Ambitiedocument - Quickscan ecologisch onderzoek

Zienswijze inzake dassenraster Bamfordweg n.a.v. voorschrift 24 bij de ontheffing FF/75C/2014/0235A

Flora- en faunaplan Rijkswegen Groningen en Drenthe

Reconstructie N322 te Zaltbommel. Notitie inzake ecologische begeleiding maart-april 2016

Uitbreiding Heidekamp - Quickscan flora en fauna in verband met kappen bomen voorjaar 2016

Faunacheck bomen N35, kmp 29.7 rechts

Faunacheck De Rosslag, Nulsituatie voorjaar 2016

Milieueffectnotitie m.b.t. ambitiedocument herbestemming RWZI Terworm, i.s.m. Ben Taken

Advies dassenburcht spoordijk Voerendaal

N381 Nanningaweg - Venekoten, review duiker KW 1350

Actualisatie Flora- en faunaonderzoek De Rosslag 2016 en ecologisch werkprotocol

Quickscan flora en fauna St.Rumoldusstraat 1 te Weert

Flora- en faunacheck wegbermen Type A District-Oost, 2016

Ontheffing Ffwet Dassenburcht Regenwaterbuffer Op de Bies - Activiteitenplan

Ontheffing Ffwet Dassenburchten Zevenellen - Projectplan

Quickscan flora en fauna Recreatievijvers Steinerbos

Advies inzake groenonderhoud plantsoen Dieterenstraat

Aanleg landschapselementen Landgoed Kelmond

Quickscan flora en fauna voor reclamemast N280

Uitbreiding Heidekamp - Faunacheck in verband met start kapwerkzaamheden

Quickscan flora en fauna en vleermuisonderzoek Steinerbos

Quickscan flora en fauna Pr. Beatrixlaan, Alphen a/d Rijn

Actualisatie ecologisch onderzoek voor reclamemast Merum

Dassenmonitoring Bedrijvenpark AviationValley 2016

Aanvulling quick scan flora & fauna waterleiding Maassluis - Rozenburg

Ecologisch werkprotocol voor de aanleg van bedrijvenpark AviationValley

Quickscan flora en fauna Kabeltracé, Veghel

 

2015 Copyright Ferdinand Fahner © All Rights Reserved | Design by: #YOW