2017

PROJECTEN

 

 

2017:

 

Aanvraag Ontheffing Wet natuurbescherming voor realisatie Tenniscentrum Hulsberg - Activiteitenplan

Volumes en oppervlaktes Centrale Zandwinning Weert, naar aanleiding van vergunning 2016

Quickscan flora en fauna Groene Deputatenbrug, Leiden

Ecologisch werkprotocol voor onderhoud N346 tussen Zutphen en Lochem

Ecologisch werkprotocol voor Aanbrengen tweelaags ZOAB RW4 hm 22,0-31,0; incl. bijkomende werkzaamheden

Quickscan Flora- en faunaonderzoek Teuniswijk Venlo

Quickscan flora en fauna olietransportleiding Walsbergsebos, Deurne

Quickscan flora en fauna olietransportleiding Kanthoeve, Bakel

Quickscan flora en fauna olietransportleiding Paardekop, Ysselsteyn

Onderhoud Perceel Oost RWS Dienst Noord-Nederland, werkplan flora & fauna

Compensatieberekeningen Rimburgerweg 162, Landgraaf

Quickscan flora en fauna Resort Mooi Bemelen, Gasthuis 3 Bemelen

Quickscan flora en fauna bergbezinkbassin Sint Jorisstraat, Geleen

Realiseren uitweg Heek – Verkennend flora- en faunaonderzoek

Quickscan flora en fauna Damwanden Wittesingel – Zoeterwoudesingel, Leiden

Ontwikkeling Zevenellen. Dassenmonitoring 2016

Reconstructie N322 te Zaltbommel. Notitie inzake ecologische begeleiding bij dempen sloten op 20-3-2017

Flora- en faunacheck rijkswegen Groningen-Drenthe, 2016

Quickscan flora en fauna Kabeltracé, Veghel

Ontheffing Wet natuurbescherming voor realisate tenniscomplex Hulsberg. Activiteitenplan

Realisatie Tenniscomplex Hulsberg. Notitie 'Aanvulling op Verkennend flora- en faunaonderzoek'

Volumes en oppervlaktes Centrale Zandwinning Weert, naar aanleiding van vergunning 2016

Quickscan flora en fauna Groene Deputatenbrug, Leiden

Advies bosplantsoen Sportpark De Wijher

Vaststelling aanwezigheid beverburcht Laatweg - Maalbroek

Verslag van sanering beverburcht Laatweg - Spickerbroek

Bomencheck N280

Bomencheck N280, aansluiting Mijnheerkensweg

Ecologisch advies Festival Dreef

Bomencheck Neelderveld

Dassenmonitoring Bedrijvenpark AviationValley 2017

Ecologische aspecten van Natuurbegraafplaats Waselderweg, Ulestraten

Ecologisch veldonderzoek 2017, Wellness Centrum Baarn

Ecologisch werkprotocol voor onderhoud N346 tussen Zutphen en Lochem

Flora- en faunacheck wegbermen Type A District-Oost, 2017

Flora- en faunacheck Parkway A28, 2017

Flora- en faunacheck rijkswegen Groningen-Drenthe, 2017

Aanbrengen tweelaags ZOAB RW4 hm 22,0-31,0; incl. bijkomende werkzaamheden. Ecologisch werkprotocol

Notitie ecologie RW4 hm 22,0-31,0 in verband met werkzaamheden middenberm

RW4 hm 22,0-31,0. Verslag inspectie middenberm en voegovergangen

RW4 hm 22,0-31,0. Verslag inspectie vergraven watergangen

Quickscan Flora- en faunaonderzoek Teuniswijk Venlo

Ecologisch veldonderzoek Teuniswijk Venlo

Quickscan flora en fauna olietransportleiding Walsbergsebos, Deurne

Quickscan flora en fauna Resort Mooi Bemelen, Gasthuis 3 Bemelen

Compensatieberekeningen Rimburgerweg 162, Landgraaf

Quickscan flora en fauna olietransportleiding Kanthoeve, Bakel

Quickscan flora en fauna olietransportleiding Paardekop, Ysselsteyn

Quickscan flora en fauna bergbezinkbassin Sint Jorisstraat, Geleen

Realiseren uitweg Heek. Verkennend flora- en faunaonderzoek

Realiseren uitweg Heek. Verslag ecologische begeleiding

Quickscan flora en fauna drinkwaterleiding Hoogmade - Roelofarendsveen

Quickscan flora en fauna Damwanden Wittesingel - Zoeterwoudesingel, Leiden

Vleermuisonderzoek Leuthsestraat 17, Persingen

Aanpak beheersing bomengroei Bosgebied Kruisberg

Kwaliteit natuurcompensatie 5 gebieden Zuid-Holland

Quickscan flora en fauna Perceel A28 km HRL 117,4

Quickscan flora en fauna multifunctionele loods, Limbrichterstraat Urmond

Quickscan flora en fauna Dorpsstraat 42, Eckelrade

Quickscan flora en fauna voor Van Akenstraat 85, Maastricht

Ruimtelijke Onderbouwing uitbreiding De Veerstal, gemeente Zevenaar

Quickscan flora en fauna De Grinderij, vak B oost

Bomeninventarisatie De Grinderij

Inventarisatie essentaksterfte Rijkswegen Groningen-Drenthe (RWS Boord-Nederland Oost)

Quickscan flora en fauna Rijnsburgersingel, Leiden

Notitie vleermuisonderzoek De Ridderhof, Lage Vuursche - paarplaatsen

Mitigatieplan Groeve 't Rooth, Bemelen

Advies duiker Merkelbekerbeek - N274 te Merkelbeek

Quickscan flora en fauna voor reconstructie Bosweg, Sint Joost

Actualisatie flora en faunaonderzoek Zevenellen

Quickscan flora en fauna Kleine Gracht 30, Maastricht

Quickscan flora en fauna Regenwaterbuffer Aalbekerdelweg te Hulsberg

 

 

 

 

 

2015 Copyright Ferdinand Fahner © All Rights Reserved | Design by: #YOW